Cenník Cenovú ponuku vám vypracujeme po obhliadke.

Množstvo faktorov ovplyvňujúcich cenu

Cena za jednotlivé úkony závisí od zložitosti , rozsahu , lokality , termínu realizácie a množstva prác na konkrétnej zákazke. Vo všeobecnosti platí čím väčší objem a množstvo prác na konkrétnej zákazke tým je cena jednotlivých prác nižšia.

Záloha

% 50

  • Záloha pred realizáciou prác je minimálne 50 % z celkovej sumy

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Tatrabanka
IBAN:SK49 1100 000 000 2944 048756

Variabilný symbol uviesť do poznámky pre príjemcu vaše meno

IČO: 51 227 479
DIČ: 2120641380
IČ DPH: SK2120641380

Potrebujete poradiť ?

Sme tu pre Vás.

Neuhradené faktúry za poskytnuté služby vymáha od dlžníkov spoločnosť Cas Global Slovakia