All for Joomla All for Webmasters
Od 1.1.2013 nadobúda platnosť zákon 300/2012 Z.z. , ktorým sa novelizuje zákon 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov.
Na čo služi energeticky certifikat?

Kto potrebuje energeticky certifikat?Certifikát určuje, do akej miery je dom energeticky hospodárny, t.j. aké množstvo energie je potrebné na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s užívaním domu (osvetlenie, vykurovanie, prípravu teplej vody, chladenie a vetranie). Na základe zistených hodnôt sa posudzovaná budova začlení do energetickej triedy A – G. Následne sa budova zatriedi podľa globálneho ukazovateľa, a teda spotreby primárnej energie v kWh/(m2.a) do energetickej triedy A0/A1/A-G.

Na základe vlastníctva energetického certifikátu vám stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie. Platnosť certifikátu je maximálne 10 rokov. Ak sa na budove vykonala významná obnova je potrebné opätovne ju certifikovať. Dozor vykonáva Štátna energetická inšpekcia.

Povinnosť vlastniť certifikát sa týka majiteľov:

nových stavieb (pred kolaudáciou),
nehnuteľností určených na predaj alebo prenájom,
významne obnovených budov, na ktorých sa vykonáva zásah do obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej plochy (najmä zateplením obalových konštrukcií a výmenou pôvodných okien či dverí za nové).

Kde vybavim energeticky certifikat?

Ak je stavba realizovana našou firmou nemusite nikam chodit všetko potrebne vybavime za vas.

images-21